MODUL 3

INSULINRESISTENS

I den här modulen kommer vi att fokusera på insulinresistens och dess symtom.

Vi går igenom vad det är som har orsakat din insulinresistens och vilka symtom du kan få. 

Vi tittar även på vilka följdsjukdomar du kan få av dina symtom. 

Vi går igenom vad du kan göra för att bli symtomfri. 

Nedan ser du några symtom på insulinresistens.

TYP 2-DIABETES

Insulinresistens och ärftlighet är den mest vanliga orsaken till att utveckla typ 2-diabetes.

FETTLEVER

Insulinresistens gör att man kan utveckla fettlever som inte är alkoholrelaterad.

ÖVERVIKT OCH FETMA

Insulinresistens gör det möjligt att utveckla övervikt och fetma.

HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM

Insulinresistens ger högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar såsom stroke och hjärtinfarkt.

CANCER

Insulinresistens ökar risken för vanliga former av cancer är ofta relaterade till typ 2-diabetes och fetma.

ALZHEIMERS

Insulinresistens ökar risken för alzheimers. Vissa forskare vill kalla det för typ 3-diabetes.

Det är viktigt att du förstår dina symtom för att kunna göra något åt det. 

HUR UPPSTÅR INSULINRESISTENS

 1. När sockerhalten i blodet är för hög, på grund av ett för stort intag av kolhydrater och ett stillasittande liv, blir cellerna överfyllda med glykos och det som inte ryms i cellerna börjar läcka ut i blodet. 
 2. Reflexmässigt börjar bukspottkörteln producera mer insulin och försöker trycka in glukos i cellerna, men det går inte för cellerna är redan fulla av glukos. 
 3. Insulinet blir kvar i blodet istället och du har nu ett överflöd av både glukos och insulin i ditt blod.
 4. När du under flera års tid har haft både för mycket glukos och insulin i blodet utvecklar du tillståndet insulinresistens. 
 5. Insulinresistens innebär att din kropp är resistent mot ditt egna insulin.

Har man övervikt med bukfetma är det oftast en indikation på insulinresistens. 

TIDIGA SYMPTOM INSULINRESISTENS

Ett av de tidigaste symtomen på insulinresistens är att midjemåttet ökar då kroppen lagrar fett i buken.

Tidiga symtom såsom:

 • Övervikt
 • Central bukfetma
 • Mörka torra fläckar i ljumskarna, armhålorna eller i nacken.

Det är midjemåttet som avgör om du har insulinresistens, inte vikten.

SJUKDOMAR SOM UTVECKLAS AV INSULINRESISTENS

Sjukdomar som utvecklas efter en lång tids insulinresistens.

 • Typ 2-diabetes
 • Fettlever
 • Övervikt och Fetma
 • Cancer
 • Högt blodtryck
 • Infertilitet
 • Graviditets-diabetes
 • Alzheimers

Det är insulinresistens du behöver behandla för att bli av med dina symtom.

OM MAN INTE HAR INSULINRESISTENS

Så här fungerar det, enkelt förklarat om allt är normalt och man inte har insulinresistens eller diabetes.

 • När man äter mat som innehåller kolhydrater omvandlas dessa till glukos i kroppen. Ju mer kolhydrater man äter desto mer glukos i kroppen (i Modul 4 går vi djupare in på vad kolhydrater är).
 • Cellerna fylls med glukos för att ge energi.
 • För att bryta ner glukos behövs insulin.
 • Insulin produceras i bukspottkörteln och är ett hormon som bland annat reglerar blodsockernivåerna i kroppen.
 • Insulinet skickas ut i blodet när koncentrationen av glukos ökar och hjälper cellerna att omvandla glukos till energi.

När man är frisk gör processen att blodsockret ligger på normala nivåer.

Så här fungerar det om allt är normalt. 

BEHANDLA INSULINRESISTENS MED MAT

Eftersom den grundläggande orsaken till dina symtom är insulinresistens kan du inte bara behandla behandla dina symtom med mediciner, som exempelvis typ 2-diabetes med metformin eller insulin. 

Du behöver behandla din insulinresistens och det gör du med din mat och motion.

När du väljer att behandla grundsjukdomen som är insulinresistens äter du mat med ett lågt innehåll av kolhydrater.

Då kommer dina blodsockernivåer att minska och din bukspottkörtel kan återhämta sig och producera det insulin som din kropp behöver. Dina symtom kommer att minska sakta men säkert.

När du har för mycket socker/glukos i kroppen finns det bara två saker att göra: 

Sluta mata in socker och förbränn mer. Då kommer du få tillbaka din hälsa.

Använd maten som din medicin!

BESKRIVNING AV OLIKA SYMTOM

ÖVERVIKT/FETMA OCH CANCER

Att ha övervikt eller fetma innebär en ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida. Ledförslitning och urininkontinens är också vanligare bland personer med fetma än bland normalviktiga.

Grav fetma, med ett BMI över 40, innebär en mer än tio gånger så stor risk att dö i förtid, jämfört med normalvikt.

Alla personer som har övervikt eller fetma har inte samma ökade risk för sjukdom. Hur stor risken är beror bland annat på midjemåttet. Förutom matvanor och hur mycket man rör sig, spelar också stress, rökning och alkohol in.

Insulinresistens har ett nära samband med övervikt och bukfetma. 

Det finns starka samband mellan fetma och många olika cancerformer. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är därför att hålla vikten låg inom normala nivåer, alltså varken vara underviktig eller överviktig. Att röra på sig regelbundet bidrar också till att minska risken.

Överviktiga personer har ofta insulinresistens.

PRE-DIABETES

Pre-diabetes är förstadiet till typ 2-diabetets där blodsockret börjar höjas sakta och ofta utan att man märker det. Det uppstår efter en längre tids insulinresistens.  

Det går att undvika att utveckla typ 2-diabetes om man under pre-diabetesfasen gör en livsstilsförändring. Men oftast så upptäcker man det inte förrän det har gått så långt att typ 2-diabetes redan har utvecklats.

 • Det är vanligt att personer med övervikt eller fetma har ett blodsocker som är högre än normalt men lägre än gränsen för typ 2-diabetes. 
 • För en del som har pre-diabetes är blodsockret normalt vid fasta men högt under dagen. 

Så det är lite lurigt att upptäcka men båda grupperna har pre-diabetes men det ser olika ut beroende på när man tar provet.

Övervikt och fetma kostbehandlar du med mat som är anpassad för att hålla blodsockret normalt.

BLODSOCKERVÄRDEN VID PRE-DIABETES

 • Ett fastevärde på 6 mmol/l är normalt men hos helt friska personer kan ett fasteblodsocker ligga på betydligt lägre värden som 4,5 - 4,7 mmol/l.
 • Riktvärdena för pre-diabetes är ett blodsockervärde på 6,1 - 6,9 mmol/l efter 10 - 12 timmars fasta, så kallat fasteglukos.
 • När du anses ha utvecklat typ 2-diabetes har du ett blodsockervärde fastande på 7,0 eller högre.
  Ett vanligt symptom för insulinresistens och pre-diabetes är hjärt- och kärlsjukdom. Alltför ofta ställs diagnosen när patienten vårdas för sin första hjärtinfarkt.

Pre-diabetes förekommer ofta hos människor med etablerad hjärt- och kärlsjukdom.

TYP 2-DIABETES

När du har gått från insulinresistens till pre-diabetes för att sedan utveckla typ 2-diabetes har du ett blodsockervärde fastande på 7,0 eller högre.

Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta som vid typ 1. Så med rätt kostbehandling är det möjligt att få tillbaka din produktion av insulin och förmågan att använda insulinet.

Symptomen vid typ 2-diabetes och andra typer av diabetes är ganska snarlika.

 • Du kissar ofta

Ett vanligt första tecken är att du kissar mer och oftare än vanligt. När blodsockernivån blir tillräckligt hög läcker det socker till urinen. Sockret i urinen suger upp vatten från kroppen vilket gör att mängden urin ökar. Detta leder också till att du blir mer törstigare.

 • Du är ovanligt törstig

Eftersom du förlorar stora mängder vätska blir du också törstigare. Ökad törst kan därför vara ett tecken på diabetes. Vissa upplever också en ökad muntorrhet.

 • Du känner dig trött

Insulinbristen leder till allvarliga störningar i ämnesomsättningen vilket gör att du kan känna dig trött och kraftlös.

 • Viktförändring

Det inte heller ovanligt att den syns på vågen, ofta i form av kraftig viktnedgång. Rasar du oförklarligt i vikt kan diabetes vara en bakomliggande orsak eftersom kroppen har börjat bryta ned protein från dina muskler istället för att ta det från fettet.

 • Synförändringar

Ett annat klassiskt symptom är att din syn förändras. Ser du suddigt en dag så kan du se bra nästa dag.

Med rätt kost kan du bli symtomfri!

TYP 1-DIABETES

Typ 1- och typ 2-diabetes är två väldigt olika sjukdomar. Vid typ 1-diabetes har kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottkörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin.

Kroppens celler kan inte ta upp blodsockret utan insulin, så när cellerna i bukspottkörteln är förstörda stannar blodsockret kvar i blodet och blodsockernivån ökar.

Typ 1-diabetes är delvis en ärftlig sjukdom. Man ärver en benägenhet att utveckla ett immunförsvar som kan komma att angripa och förstöra cellerna som bildar insulin. Man vet inte varför immunförsvaret angriper cellerna men i ny forskning har man sett att dålig tarmbakterieflora kan spela in vid utveckling av diabetes.

De första symtomen är att:

 • du behöver kissa ofta och mycket.
 • du är törstigare än vanligt.
 • du känner dig onormalt trött och kraftlös.
 • du minskar snabbt i vikt.
 • du mår illa.
 • du har ont i magen.
 • du ser suddigt och får synrubbningar.
 • du kan få svampinfektion i underlivet.

Typ 1-diabetes som inte är tillräckligt behandlad gör att blodsockervärdet blir mycket högt. Det kan i sin tur göra att du får syraförgiftning, så kallad ketoacidos. Det är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande om det inte behandlas. 

Men oftast har man sökt vård innan dess eftersom man mår så dåligt av symtomen. 

Sjukdomen kommer oftast, men inte alltid, när man är ung. Alla drabbade behandlas med insulin. 

VANLIGA KOMPLIKATIONER VID DIABETES

Vanliga komplikationer vid insulinresistens, pre-diabetes, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är:

 • Högre risk än andra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar såsom stroke och hjärtinfarkt.
 • Njurar skadas och du kan få nedsatt njurfunktion.
 • På grund av försämrad cirkulation så finns det risk att sår på fötterna som inte läker vilket kan leda till amputation.
 • Högre risk för nedsatt syn som kan leda till blindhet.
 • Nervförändringar vilket kan ge nervsmärtor, oftast i benen.
 • Många vanliga former av cancer är relaterade till typ 2-diabetes och fetma.
 • Ny forskning visar att Alzheimers kan kopplas till insulinresistens och diabetes.
 • Högre risk för att få infektioner.
 • Fettlever som inte är alkoholrelaterad.
 • Svampinfektioner som svamp i munnen, underliv, på naglar och fötter.

Har du ätit dig sjuk kan du äta dig frisk!

DIABETES LADA

Den här typen av diabetes är nästan lika vanlig som typ 1-diabetes och räknas som typ 1-diabetes. 

Jag tar upp den här typen av diabetes eftersom man debuterar med LADA i vuxen ålder och det händer att man inom vården missar LADA patienter och sätter diagnosen typ 2-diabetes istället. 

Till skillnad från typ 2-diabetes är man insulinberoende när man har LADA. Det går inte att äta sig symtomfri som en typ 2-diabetiker kan göra. 

Men att äta mat med ett lågt innehåll av kolhydrater gör att du får ett jämnare blodsocker och du behöver förhoppningsvis ta mindre insulin.

Som diabetiker med LADA har man oftast inte samma markörer som typ 2-diabetiker.

Som till exempel: 

 • Inte högt blodtryck
 • Inte stor övervikt
 • Inte högt kolesterol.

Tecken på LADA kan vara detsamma som typ 1-diabetes.

 • Kissar stora mängder
 • Trötthet
 • Viktnedgång

Blir du diagnostiserad med LADA så räknas du som typ 1-diabetiker och då får du gå på sjukhuset för kontroller i stället för på vårdcentralen. Du får även tillgång till bättre hjälpmedel.

Du kollar om du har LADA med ett enkelt blodprov på vårdcentralen. 

Ett tecken för dig som går den här kursen på att du kan ha LADA istället för typ 2-diabetes, kan vara att du följer kost- och träningsråden i det här programmet och äter minimalt med kolhydrater under en längre tid men du får ändå inte ner ditt blodsocker till en normal nivå. 

Då kan det vara bra att ta ett prov på din vårdcentralen och ta reda på om du har LADA istället för typ 2-diabetes. 

Man räknar med att cirka tio procent av alla som får diabetes efter 35 års ålder har LADA.

DIABETES I VÄRLDEN

DIABETES GLOBALT

Diabetes är en av världens vanligaste, icke-smittsamma sjukdom. Diabets, och framförallt typ 2-, ökar så snabbt att den liknas vid en epidemi.

 • Mer än ca 463 miljoner vuxna människor har diabetes i världen.
 • Lika många människor har diabetes utan att veta om det.
 • 2030 beräknas antalet stiga till ca 578 miljoner.
 • I Europa har ca 59 miljoner diabetes.
 • 2045 beräknas antalet stiga till 68 miljoner i Europa.
 • Antalet fall av typ 2-diabetes ökar i de flesta länder.

2019 orsakade diabetes fler än 4 miljoner dödsfall. Det är en människa var åttonde sekund.

(Källa: diabetesportalen.lu.se)

  HUR SER DET UT I SVERIGE?

  Levnadsvanorna anses spelar en viktig roll för att utveckla typ 2-diabetes. Mat, övervikt och stillasittande har betydelse, men även arvsanlag spelar in.

 • Ungefär 500 000 personer har diabetes i Sverige idag. Det är 5% av Sveriges befolkning.
 • Av dem har 90 procent typ 2-diabetes. Det är 450 000 personer.
 • 200 000 personer i Sverige har sjukdomen utan att veta om det.
 • Över en miljon svenskar går omkring med pre-diabetes som är förstadiet till typ 2-diabetes.

Mat, övervikt, stillasittande och arv har betydelse för uppkomsten.

(Källa: Diabetesförbundet)

SAMMANFATTNING

I den här modulen har vi gått igenom:

 • Det är insulinresistens som orsakar dina symtom. Såsom typ 2-diabetes, fettlever, övervikt och fetma, hjärt och kärlsjukdom, cancer och alzheimers.
 • Insulinresistens kan övergå till pre-diabetes för att sedan utvecklas till typ 2-diabetes.
 • Du behöver behandla din insulinresistens för att få tillbaka din hälsa.
 • Du behandlar din insulinresistens med mat som innehåller lite kolhydrater och motion.

Nu vet du vad insulinresistens är och har nu lagt grunden för att i framtiden kunna normalisera ditt blodsocker och få tillbaka din hälsa.

Då är du färdig med den här modulen!